VVD Arnhem

Als betrokken VVD-raadslid draag ik mijn steen bij aan de leefbaarheid van de gemeente Arnhem. Mijn oprechte interesse in mensen en mijn vermogen om op verschillende niveau’s de verbanden – met de daarbij behorende kansen – te zien zullen mij hierbij helpen.

Één fragment uit de raadszaal. 20-10-2021 behandeling: Stedenbouwkundig schetsontwerp Nijmeegseweg